Archivo anual 2 diciembre, 2022

Oferta d’ocupació operari/a cementeri

Oferta d’ocupació dues places operari/a cementeri Carcaixent:

*S’ha detectat una errada en la publicació de les bases. Per error s’ha omès la puntuació máxima a l’apartat A de la base Huitena. Al mateix apartat on posa 0.15 hores per curs, hauria d’haver posat per hora igual que els altres dos. Es procedieix a corregir les bases.

Oferta d’ocupació: Convocatoria 30/09/22

Bases procediment selecció
Número Convocàtoria:262209-02
Lloc de treball: Monitor/a
Àreao Servei: monitoratge de les escoles esportives de l’Ajuntament de Carcaixent
Grup professional: 3 i 4

A les bases de la convocatòria 262209-02 a l’apartat quart: Requisits generals per a participar en les proves, al punt 4 posa tindre almenys permis de conduir tipus B

Eixe punt per una errada s’ha inclòs en aquesta convocatòria ja que per a la prestació d’aquest servei, no és necessàri la conducció de cap vehicle.

Per tant, queda suprimit el punt 4 de la base quarta:

Oferta de treball de coordinació de escoles esportives

Lloc de treball: Coordinació esportiva
Àrea o Servei: Gestió i monitoratge de les escoles esportives de l’Ajuntament de Carcaixent
Grup professional: 2 Nivell 1
Data Publicació bases: 22 de setembre de 2022
Convocatòria número: 26220922-01

Oferta Empleo: Convocatoria 02-09-2022

Monitoratge de la piscina municipal coberta de Carcaixent

Lloc de treball: Monitor/a
Àrea o Servei: monitoratge de la piscina municipal coberta de Carcaixent
Grup professional: 3 i 4

RECTIFICACIÓ BASES monitoratge piscina municipal coberta

Advertit una errada a la rectificació de les bases en quant a la data de presentació de les bases, ja que feia referencia al 13 de setembre de 2021, quan la convocatòria ix el 2 de setembre de 2022, S’amplia el termini fins al 18 de setembre de 2022, a les 23:59 hores

Oferta de empleo de Promoción interna para la piscina cubierta

Monitor/a de natación i Socorrismo.

Horario:
Lunes de  17.45 a 19.15 horas
Martes de 15.15 a 16.00 i de 18.30 a 22.00 horas
Jueves de 16.30 a 20.00 horas
Viernes de 17.45 a 20.00 horas
Sábado de 7.30ª 14.00 horas