Archivo mensual 5 abril, 2023

RESPONSABLE DEPARTAMENT RECURSOS HUMANS

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
Per a atendre les actuacions emmarcades en el seu objecte social, Promoció Econòmica de Carcaixent, SA, empresa publica municipal dependent de l’Ajuntament de Carcaixent, necessita cobrir el lloc de Responsable de Recursos Humans.

CORRECCIÓ ERRADA I AMPLIACIÓ DE TERMINI!

S’ha procedit a corregir una errada al correu electrònic on s’ha de remetre la documentació per al lloc de treball de Cap de departament de recursos humans.

El correu electrònic correcte és: nacha.rivas@randstad.es

Com a conseqüència d’aquesta errada, s’amplia el termini de presentació fins al dia 9 de maig de 2023.