Archivo anual 3 septiembre, 2021

Oferta de treball: Monitor/a

Monitoratge de les escoles esportives de l’Ajuntament de Carcaixent

Donat compte de l’errada en la publicació de les bases de procediment de selecció per a monitor/a del servei de monitoratge de les escoles esportives de l’Ajuntament de Carcaixent, on en el punt quart pel que fa als requisits per a participar en les proves, s’ha procedit a anular el punt 4: Tindre almenys permís de conduir tipus B, deixant sense efecte aquest requisit i passant el punt 5 al 4.

Donat que aquesta subsanació es produeix dilluns 6 de setembre, s’amplia el termini per a presentació fins al dilluns 13 de setembre a les 23:59

S’ha procedit a la rectificació en les bases.

PROMOCIÓ INTERNA. Cobertura de la Dirección del CIM de Carcaixent (Tancada)

Advertit una errada tipogràfica a la redacció de les bases pel que fa al conveni d’aplicació:

On diu :

sent d’aplicació el Conveni col·lectiu laboral per al sector privat de residències per a la tercera edat, serveis d’atenció a les persones dependents i desenvolupament de la promoció de l’autonomia personal a la Comunitat Valenciana (codi de conveni 80000265011996).

Ha de dir:

Sent d’aplicació el conveni col·lectiu per a les empreses que tinguen adjudicada mitjançant contracte amb alguna Administració Pública, la gestió de residències de tercera edat, serveis d’atenció a per persones dependents i desenvolupament de la promoció de l’autonomia personal, centres de dia, centres Dona 24 hores, centres d’acollida i servei d’ajuda a domicili de titularitat pública i gestió privada en la Comunitat Valenciana (codi de conveni 80000305011997).

Llistat definitiu:

Llistat revisat definitiu de puntuació per al lloc de treball de direcció del Centre integral de Majors: