Concurs Adjunt al Coordinador (Tancada)

Concurs Adjunt al Coordinador (Tancada)

La Societat Municipal “Promoció Econòmica de Carcaixent, S.A.”, de conformitat amb l’acord de Consell d’Administració, pres el dia 25 de Gener del 2017, convoca concurs per a la contratació de: Adjunt al Coordinador.

Bases per a la selecció d’una persona a contractar com a “Adjunt al Coordinador de Serveis”

Solicitud para participar en procesos selectivos

Información:

Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos

Lista del personal adscrito

Resultado del ejercicio escrito tipo test

Resultat provisional de la selección de responsable d’Adjunt a Coordinador

Sobre el autor

Procarsa administrator