Oferta de treball “Personal de neteja d’edificis públics” (Tancada)

Oferta de treball “Personal de neteja d’edificis públics” (Tancada)

La present convocatòria té com a objecte la cobrir les vacants de llocs de treball amb caràcter temporal per cobrir les necessitats urgents e inajornables derivades de la situació sanitària per la COVID-19 relatives al reforç de les tasques de neteja dels diferents edificis, instal·lacions i centres educatius on PROCARSA presta servei com a mitjà propi municipal.

Una vegada finalitzada la selecció, les persones candidates quedaran incloses dins d’un llistat ordenat atenent als mèrits puntuats en la present convocatòria si manifesten la seua disponibilitat per a cobrir les necessitats temporals de contractació en el servei de neteja d’edificis municipals en els termes regulats en la base novena de la present convocatòria.

RECTIFICACIÓ BASES PERSONAL NETEJA D’EDIFICIS PÚBLICS

La redacció de l’apartat 3 de la base cinquena és compatible amb la previsió legal sobre còmput de terminis. Per tant, els 10 dies hàbils des de la publicació de la present convocatòria s’han de computar des de l’endemà del dia de la publicació, per tant el termini per a la presentació de sol·licituts acaba el divendres 25 de setembre de 2020.

També es modifica una errada a l’apartat C de la Base Setena. L’Experiència laboral en llocs de treball similars, en empreses públiques no locals, empreses privades o com autònom es de 0,15 punts per mes treballat (i no per any treballat) amb un màxim de 3 punts

Sobre el autor

Procarsa administrator

Deja una respuesta

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.