Archivo del autor Procarsa

PorProcarsa

Concurs Adjunt al Coordinador (Tancada)

La Societat Municipal “Promoció Econòmica de Carcaixent, S.A.”, de conformitat amb l’acord de Consell d’Administració, pres el dia 25 de Gener del 2017, convoca concurs per a la contratació de: Adjunt al Coordinador.

Bases per a la selecció d’una persona a contractar com a “Adjunt al Coordinador de Serveis”

Solicitud para participar en procesos selectivos

Información:

Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos

Lista del personal adscrito

Resultado del ejercicio escrito tipo test

Resultat provisional de la selección de responsable d’Adjunt a Coordinador

PorProcarsa

Concurso Responsable de Administración (Cerrada)

La Societat Municipal «Promoció Econòmica de Carcaixent, S.A.», de conformitat amb l’acord de Consell d’Administració, pres el dia 25 de Gener del 2017, convoca concurs per a la contratació de: Responsable Administració.

Bases per a la selecció d’una persona a contractar com a «Responsable d’Administració i Gestió»

Relación de los puestos de trabajo, ingresos de cada departamente y personal adscrito a ellos:

Cuentas Anuales Abreviadas de Promoció Econòmica de Carcaixent, S.A.

Estatutos de Procarsa

Solicitud para participar en procesos selectivos

Requerimientos

Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos

Lista del personal adscrito

Resultado prueba Valencià y convocatoria para presentación y defensa proyecto

Resultat provisional del procès de selección de Responsable d’Ádministració i gestió

Resolució d’al·legació i formulació de proposta definitiva

PorProcarsa

Borsa Nova Monitors de Piscina (Finalitzada)

Compartim el següent document de la bolsa nova de monitors de la piscina:

«Les entrevistes es realitzaran en la PISCINA MUNICIPAL»

RESULTATS FINALS 1ª FASE

HORARI SUPOST PRÀCTIC

«Llista definitiva – NOTA FINAL»

PorProcarsa

Bolsa Oficial de Jardinería (Finalizada)

La Sociedad Municipal «Promoció Económica de Carcaixent, S.A.», de conformidad con el acuerdo del Consejo de Administraci´´on de la misma, adoptado en día 14 de Septiembre de 2016, convoca concurso para la formación de una bolsa de trabajo de la entidad.

DENOMINACIÓN:

  • Oficial Jardinería

REQUISITOS:

El plazo de presentación de las solicitudes y documentación correspondiente, se efectuará en el Registro de la sociedad, sito en el domicilio de la entidad, C/ Glorieta de la Estación, s/n, de Carcaixent, será desde el día 13 de Diciembre al 20 de Diciembre, ambos inclusive, y de 11 horas a 13 horas.

INSTANCIA:

ADMITIDOS Y EXCLUIDOS:

ADMITIDOS:

PERSONAL ADMITIDOS

Relación del personal que ha sido admitido a la bolsa de Oficial de Jardineria

RESULTADOS

LISTA DEFINITIVA

PorProcarsa

Ampliación bolsa trabajo piscina cubierta (Finalizada)

Ampliación de la bolsa de trabajo Diciembre 2015 de la sociedad mercantil «PROMOCIÓ ECONÒMICA DE CARCAIXENT S.A.» de monitores de actividades dirigidas para la piscina cubierta.

Bases / Instancia / Lista de admitidos / Relación Personal Marzo / Lista definitiva

* Relación del personal para realizar la prueba práctica y la entrevista el día 22/03/2016

PorProcarsa

Bolsa de Trabajo para la piscina cubierta (Finalizada)

Convocatòria per la contratació de monitors d’activitats per a la Piscina Municipal Coberta.

Ver bases /  Descargar instancia / Admitidos